Elerch

Eglwys Sant Pedr

Eglwys Sant Pedr, Elerch
Eglwys Sant Pedr, Elerch
Eglwys Sant Pedr, Elerch
Eglwys Sant Pedr, Elerch
Eglwys Sant Pedr, Elerch
Eglwys Sant Pedr, Elerch
Eglwys Sant Pedr, Elerch
Eglwys Sant Pedr, Elerch
Eglwys Sant Pedr, Elerch
Mae Eglwys Sant Pedr, a gwblhawyd ym 1868, yn enghraifft wych o waith y Un o’r cyrchfannau sy’n peri tipyn o syndod ar lwybr Llefydd Llonydd yw Eglwys Sant Pedr.
Opening times: 
10am – 5pm (May – September)

Wrth nesáu o gyfeiriad Tal-y-bont ar hyd afon Leri, mae llethrau’r cwm yn ildio i goetir serth ac mae’r teimlad disgwylgar yn cynyddu nes, o’r diwedd, gyrraedd cymuned fach Bont-goch – neu a defnyddio ei hen enw, Elerch.

Bydd y rheini sy’n hoff o bensaernïaeth y bedwaredd ganrif ar bymtheg wrth eu boddau’n darganfod adeiladau a gynlluniwyd gan dri phensaer Fictoraidd o fri. Gwaith George Edmund Street oedd yr hen ysgol, cynlluniwyd Eglwys Sant Pedr gan William Butterfield a’r cyn Ficerdy gan y pensaer o Gymro, John Pritchard. Hafan dawel yw’r pentre ei hun, ond bu unwaith yn ganolfan brysur i’r mwynwyr plwm a weithiai yn y bryniau y tu ôl iddo. Mae cerddwyr yn dod drwodd ar y Llwybr rhwng y Borth a Phontarfynach a daw beicwyr mynydd yma i gael mynediad i lwybrau beicio Syfydrin o Nant-yr-arian ac o gwmpas cronfa ddŵr Nant-y-moch.

How to get here: 
Gallwch ddod i Elerch drwy Benrhyn-coch ar hyd ffordd gefn oddi ar yr A4159. Neu, gallwch ddewis taith hyfryd ar hyd ffordd gul sy’n ymdroelli i mewn i’r tir o Dal-y-bont, ar yr A487. Y cod post yw SY24 5DP.

Local businesses

Glan Leri Holiday Cottage - 3.9km away
Accommodation

Black Lion Hotel - 4.0km away
Accommodation, Food & Drink

Hendre Gwyn Cottage and Guesthouse - 4.8km away
Accommodation

The Druid Inn - 5.3km away
Accommodation, Food & Drink

Pennau Craft & Coffee Shop - 5.4km away
Food & Drink, Shopping

Siop Cynfelyn@Cletwr - 6.3km away
Food & Drink, Shopping

Tynllidiart Arms - 6.7km away
Food & Drink

Newmans Garden Centre - 7.0km away
Shopping

The Silver Mountain Experience - 7.2km away
Attraction, Food & Drink

Animalarium Borth Zoo - 7.7km away
Attraction

Blaeneinion - 8.2km away
Accommodation, Attraction, Leisure & recreation

Ffynnon Cadno Guest House - 8.6km away
Accommodation

The Halfway Inn - 8.8km away
Accommodation, Food & Drink

Esgair Wen, self catering cottage - 9.6km away
Accommodation

Y Ffarmers Pub - 10.5km away
Food & Drink

Erwbarfe Farm Caravan Park - 10.8km away
Accommodation

Gwesty'r Marine Hotel - 10.8km away
Accommodation, Food & Drink

Gwesty Cymru Hotel & Restaurant - 11.0km away
Accommodation, Food & Drink

The Hafod Hotel - 11.0km away
Accommodation, Food & Drink

The Woodlands Caravan & Camping Park - 11.0km away
Accommodation

Plas Antaron Hotel - 11.2km away
Accommodation, Food & Drink

Pengwernydd Cottages - 14.1km away
Accommodation, Leisure & recreation