Elerch

Eglwys Sant Pedr

Mae Eglwys Sant Pedr, a gwblhawyd ym 1868, yn enghraifft wych o waith y Un o’r cyrchfannau sy’n peri tipyn o syndod ar lwybr Llefydd Llonydd yw Eglwys Sant Pedr.
Opening times: 
10am – 5pm (May – September)

Wrth nesáu o gyfeiriad Tal-y-bont ar hyd afon Leri, mae llethrau’r cwm yn ildio i goetir serth ac mae’r teimlad disgwylgar yn cynyddu nes, o’r diwedd, gyrraedd cymuned fach Bont-goch – neu a defnyddio ei hen enw, Elerch.

Bydd y rheini sy’n hoff o bensaernïaeth y bedwaredd ganrif ar bymtheg wrth eu boddau’n darganfod adeiladau a gynlluniwyd gan dri phensaer Fictoraidd o fri. Gwaith George Edmund Street oedd yr hen ysgol, cynlluniwyd Eglwys Sant Pedr gan William Butterfield a’r cyn Ficerdy gan y pensaer o Gymro, John Pritchard. Hafan dawel yw’r pentre ei hun, ond bu unwaith yn ganolfan brysur i’r mwynwyr plwm a weithiai yn y bryniau y tu ôl iddo. Mae cerddwyr yn dod drwodd ar y Llwybr rhwng y Borth a Phontarfynach a daw beicwyr mynydd yma i gael mynediad i lwybrau beicio Syfydrin o Nant-yr-arian ac o gwmpas cronfa ddŵr Nant-y-moch.

How to get here: 
Gallwch ddod i Elerch drwy Benrhyn-coch ar hyd ffordd gefn oddi ar yr A4159. Neu, gallwch ddewis taith hyfryd ar hyd ffordd gul sy’n ymdroelli i mewn i’r tir o Dal-y-bont, ar yr A487. Y cod post yw SY24 5DP.

Local businesses

Glan Leri Holiday Cottage - 3.9km away
Accommodation

Black Lion Hotel - 4.0km away
Accommodation, Food & Drink

Hendre Gwyn Cottage and Guesthouse - 4.8km away
Accommodation

The Druid Inn - 5.3km away
Accommodation, Food & Drink

Pennau Craft & Coffee Shop - 5.4km away
Food & Drink, Shopping

Siop Cynfelyn@Cletwr - 6.3km away
Food & Drink, Shopping

Tynllidiart Arms - 6.7km away
Food & Drink

Newmans Garden Centre - 7.0km away
Shopping

The Silver Mountain Experience - 7.2km away
Attraction, Food & Drink

Animalarium Borth Zoo - 7.7km away
Attraction

Blaeneinion - 8.2km away
Accommodation, Attraction, Leisure & recreation

Ffynnon Cadno Guest House - 8.6km away
Accommodation

The Halfway Inn - 8.8km away
Accommodation, Food & Drink

Esgair Wen, self catering cottage - 9.6km away
Accommodation

Y Ffarmers Pub - 10.5km away
Food & Drink

Erwbarfe Farm Caravan Park - 10.8km away
Accommodation

Gwesty'r Marine Hotel - 10.8km away
Accommodation, Food & Drink

Gwesty Cymru Hotel & Restaurant - 11.0km away
Accommodation, Food & Drink

The Hafod Hotel - 11.0km away
Accommodation, Food & Drink

The Woodlands Caravan & Camping Park - 11.0km away
Accommodation

Plas Antaron Hotel - 11.2km away
Accommodation, Food & Drink

Pengwernydd Cottages - 14.1km away
Accommodation, Leisure & recreation