Cyrchfannau

Mae Llefydd Llonydd yn cynnig 14 o gyrchfannau ysbrydoledig i chi eu darganfod – pob un â’i straeon cyfareddol, tirwedd syfrdanol a’i dirgelion i’w datguddio.

Dewiswch le i ymweld ag e drwy bori’r map a’r rhestr o gyrchfannau isod.

Rhowch eich cod post neu’ch cyfeiriad yn y blwch 'Eich lle agosaf' (ar ochr dde’r dudalen hon) i gael hyd i’r cyrchfan agosaf i chi ar y llwybr.

Eglwys Llanfihangel, Llanfihangel Genau'r Glyn

1 Llanfihangel Genau'r Glyn, Eglwys Llanfihangel

Eglwys sydd â chyfoeth natur o’i chwmpas

Eglwys Sant Mihangel a’r Holl Angylion, Aberystwyth

2 Aberystwyth, Eglwys Sant Mihangel a’r Holl Angylion

Symbolau o gysegredigrwydd, diogelu, dysgeidiaeth a chymuned

Eglwys Dewi Sant, Capel Bangor

3 Capel Bangor, Eglwys Dewi Sant

At the gateway to the Rheidol Valley

Capel Siloam, Cymystwyth

4 Cymystwyth, Capel Siloam

Adeilad hardd yn lleddfu poen llafur

Eglwys Sant Pedr, Elerch

6 Elerch, Eglwys Sant Pedr

Mae Eglwys Sant Pedr, a gwblhawyd ym 1868, yn enghraifft wych o waith y Un o’r cyrchfannau sy’n peri tipyn o syndod ar lwybr Llefydd Llonydd yw Eglwys Sant Pedr.

Eglwys Sant Padarn, Llanbadarn Fawr

7 Llanbadarn Fawr, Eglwys Sant Padarn

Dyma draddodiad hynafol sydd â phresenoldeb i bobl heddiw

Eglwys yr Holl Seintiau, Llangorwen

9 Llangorwen, Eglwys yr Holl Seintiau

Cysylltiadau rhwng litwrgi a phensaernïaeth

Eglwys Sant Ilar, Llanilar

10 Llanilar, Eglwys Sant Ilar

Eglwys Ilar Sant yw un o’r rhai hynaf yng Ngogledd Ceredigion.

Eglwys y Tri Sant, Llantrisant

11 Llantrisant, Eglwys y Tri Sant

Eglwys y Gân – cael hyd i dangnefedd a lle i fyfyrio

Eglwys Santes Fair, Strata Florida

12 Strata Florida, Eglwys Santes Fair

Saif Ystrad Fflur mewn cwm dramatig dan drem cwr de-orllewinol Mynyddoedd Cambria ac yn agos i holl ogoniant Llynnoedd Teifi.

Eglwys Sant Mathew, Y Borth

13 Y Borth, Eglwys Sant Mathew

Yn ddiogel rhag y môr: eglwys a godwyd ar sylfeini cadarn

Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr, Ysbyty Cynfyn

15 Ysbyty Cynfyn, Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr

Yn olion traed llafur mynachaidd

Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr, Ysbyty Ystwyth

16 Ysbyty Ystwyth, Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr

A small church with a big history

Capel Ebeneser, Ystumtuen

17 Ystumtuen, Capel Ebeneser

Caledi gwaith yn cyd-fynd â gwobrau gweddi