Llantrisant

Eglwys y Tri Sant

Eglwys y Tri Sant, Llantrisant
Eglwys y Tri Sant, Llantrisant
Eglwys y Tri Sant, Llantrisant
Eglwys y Tri Sant, Llantrisant
Eglwys y Tri Sant, Llantrisant
Eglwys y Tri Sant, Llantrisant
Eglwys y Tri Sant, Llantrisant
Eglwys y Tri Sant, Llantrisant
Eglwys y Tri Sant, Llantrisant
Eglwys y Gân – cael hyd i dangnefedd a lle i fyfyrio
Opening times: 
See website: http://parish.churchinwales.org.uk/d845/churches/llantrisant-church/
Mini Exhibition open permanently

Saif yr eglwys yn Llantrisant ar fryn bychan tua hanner milltir o bentre Llantrisant ei hun sy’n weddol agos i’r cyrchfan poblogaidd i dwristiaid ym Mhontarfynach. Fel mae enw’r pentre’n awgrymu, mae’r eglwys wedi’i chysegru i dri sant Cymreig pwysig, Dewi, Teilo a Phadarn.

Dyddia’r eglwys bresennol o’r 19eg ganrif a saif yn yr hyn sydd i’w gweld fel hen fynwent gron. Gallai hyn ddynodi gwreiddiau hynafol. Mae tair carreg fawr sydd bellach yn gorwedd ar y ddaear wedi cael eu dyddio’n ôl i’r 6ed ganrif. Yn sicr, yn ôl yr hanes, bu’r safle’n gysylltiedig â’r llwybr y byddai’r mynaich yn ei ddilyn draw i Abaty Ystrad Fflur. Yn ddiweddarach, bu’r eglwys yn gwasanaethu cymuned o ffermwyr a mwynwyr plwm. Ym 1900, daeth saith deg o fwynwyr o’r Eidal i weithio ym mwynglawdd y Fron-goch gerllaw.

Ceir traddodiad cerddoriaeth eglwysig cryf yn Llantrisant gydag ymwelwyr yn cael eu cyfarch gan arysgrif sy’n darllen Cenwych i’r Arglwydd ac, yn wir, clywir emynau o hyd yn atseinio dros y mynyddoedd o gwmpas, gan ddathlu Duw, natur a gwaith dynol yn y dirwedd.

How to get here: 
Ceir hyd i’r eglwys ychydig y tu allan i bentre Trisant, sy’n gorwedd oddi ar yr A4120 rhwng Capel Seion a Phontarfynach. Y cod post agosaf yw SY23 4RL.
A great place for a picnic
Dedicated car parking available
Stunning scenery and views
Trails for walking and cycling

Local businesses

Erwbarfe Farm Caravan Park - 2.3km away
Accommodation

The Hafod Hotel - 2.4km away
Accommodation, Food & Drink

Pengwernydd Cottages - 2.5km away
Accommodation, Leisure & recreation

The Woodlands Caravan & Camping Park - 3.2km away
Accommodation

The Halfway Inn - 5.0km away
Accommodation, Food & Drink

The Silver Mountain Experience - 5.6km away
Attraction, Food & Drink

Y Ffarmers Pub - 5.6km away
Food & Drink

Ffynnon Cadno Guest House - 5.8km away
Accommodation

The Druid Inn - 6.5km away
Accommodation, Food & Drink

Tynllidiart Arms - 8.1km away
Food & Drink

Esgair Wen, self catering cottage - 10.3km away
Accommodation

Newmans Garden Centre - 11.6km away
Shopping

Plas Antaron Hotel - 13.5km away
Accommodation, Food & Drink

Hendre Gwyn Cottage and Guesthouse - 13.8km away
Accommodation

Pennau Craft & Coffee Shop - 13.9km away
Food & Drink, Shopping