Llanfihangel Genau'r Glyn

Eglwys Llanfihangel

Eglwys Llanfihangel, Llanfihangel Genau'r Glyn
Eglwys Llanfihangel, Llanfihangel Genau'r Glyn
Eglwys Llanfihangel, Llanfihangel Genau'r Glyn
Eglwys Llanfihangel, Llanfihangel Genau'r Glyn
Eglwys Llanfihangel, Llanfihangel Genau'r Glyn
Eglwys Llanfihangel, Llanfihangel Genau'r Glyn
Eglwys Llanfihangel, Llanfihangel Genau'r Glyn
Eglwys Llanfihangel, Llanfihangel Genau'r Glyn
Eglwys Llanfihangel, Llanfihangel Genau'r Glyn
Eglwys sydd â chyfoeth natur o’i chwmpas
Opening times: 
Ar agor bob dydd (10:00 - 17:30) drwy'r flwyddyn
Ewch i dudalen Facebook Llanfihangel i wybod am wasanaethau manylion cysylltu.

Mae Llanfihangel yn gorwedd ym mhen cwm tlws lle mae nant fechan yn rhedeg yn serth ar i lawr drwy’r coed. Mae’r fynwent a’r coetir yn llawn bioamrywiaeth ac mae troeon bach byr sy’n cyflwyno ymwelwyr i dreftadaeth naturiol, ddiwylliannol a chreadigol y safle hwn.

Mae’r eglwys yn gysylltiedig â ffynnon sanctaidd y credir iddi fod â rhinweddau iachaol yn ogystal ag ywen hen iawn sydd oddeutu 2000 o flynyddoedd oed, ac felly mae’n ddigon posib mai safle paganaidd neu Gristnogol cynnar hŷn o lawer oedd yma.

Daw’r cofnod cyntaf am eglwys ar y safle o’r 11eg ganrif. Codwyd eglwys groesffurf yn y 18fed ganrif. Adeiladwyd Eglwys Llanfihangel Genau’r Glyn, fel y mae i’w gweld heddiw, rhwng 1884 a 1886. Nodwedd anarferol yw porth y fynwent a adeiladwyd yn y 18fed neu’r 19eg ganrif.

Llanfihangel yw canolbwynt dehongli Llefydd Llonydd, prosiect Eglwysi a Chapeli Gogledd Ceredigion.

How to get here: 
Nid yw’r ffordd at yr eglwys oddi ar ffordd y B4353 i’r Borth (dros groesfan y rheilffordd) wedi’i harwyddo. Bydd arwydd ffordd gyda’r gair “Eglwys” yn cael ei osod ar y B4353, yn cyfeirio at Eglwys Eglwys Llanfihangel Genau'r Glyn. Y cod post yw SY24 5BZ.
A great place for a picnic
A haven for wildlife
Car parking available
Especially good for families with children
Food and drink nearby
Has its own exhibition
Stunning scenery and views
Toilets available
Trails for walking and cycling

Local businesses

Pennau Craft & Coffee Shop - 1.0km away
Food & Drink, Shopping

Hendre Gwyn Cottage and Guesthouse - 1.2km away
Accommodation

Animalarium Borth Zoo - 3.1km away
Attraction

Glan Leri Holiday Cottage - 3.9km away
Accommodation

Black Lion Hotel - 4.0km away
Accommodation, Food & Drink

Newmans Garden Centre - 4.4km away
Shopping

Gwesty'r Marine Hotel - 6.1km away
Accommodation, Food & Drink

Gwesty Cymru Hotel & Restaurant - 6.3km away
Accommodation, Food & Drink

Siop Cynfelyn@Cletwr - 6.6km away
Food & Drink, Shopping

Tynllidiart Arms - 7.1km away
Food & Drink

Plas Antaron Hotel - 7.6km away
Accommodation, Food & Drink

Esgair Wen, self catering cottage - 7.8km away
Accommodation

The Druid Inn - 8.6km away
Accommodation, Food & Drink

The Halfway Inn - 10.4km away
Accommodation, Food & Drink

Blaeneinion - 11.1km away
Accommodation, Attraction, Leisure & recreation

Y Ffarmers Pub - 11.4km away
Food & Drink

The Silver Mountain Experience - 12.0km away
Attraction, Food & Drink

Ffynnon Cadno Guest House - 13.7km away
Accommodation

Erwbarfe Farm Caravan Park - 14.8km away
Accommodation