Cymystwyth

Capel Siloam

Capel Siloam, Cymystwyth
Capel Siloam, Cymystwyth
Capel Siloam, Cymystwyth
Capel Siloam, Cymystwyth
Capel Siloam, Cymystwyth
Capel Siloam, Cymystwyth
Capel Siloam, Cymystwyth
Capel Siloam, Cymystwyth
Capel Siloam, Cymystwyth
Adeilad hardd yn lleddfu poen llafur
Opening times: 
Open by arrangement

Gorwedd Cwmystwyth ym mhen dyffryn poblog ar lôn fynydd gul, sy’n dilyn afon Ystwyth yn ôl i’w tharddiad ac ymlaen dros y mynydd agored nes iddi gyrraedd Cwm Elan. Roedd rhai o’r mwyngloddiau metel mwyaf yng Ngogledd Ceredigion yn y dyffryn hwn ac mae’r pentre a’r capel yn deillio o’r hanes y diwydiant hwn. Mae hefyd ar sawl llwybr cerdded, gan gynnwys Llwybr Glyndŵr.

Mae Capel Siloam yn perthyn i enwad y Methodistiaid Calfinaidd. Yn wreiddiol, cafodd ei godi ym 1805 a’i adfer ym 1835 ac eto ym 1870. Mae’r tu mewn i’r capel yn enghraifft o grefftwaith heb ei ail, gan amrywio o waith coed y corau a’r oriel i’r lampau olew pres gwreiddiol a boglynnau addurnol y nenfwd, sy’n dyllau awyru mewn gwirionedd.

Ffermio a mwyngloddio oedd galwedigaethau traddodiadol y gymuned yma. Cymraeg yw iaith y capel hwn ac mae wedi gwasanaethu cynulleidfa Gymraeg ei hiaith yn bennaf drwy gydol ei hanes. Mae’r capel bob amser wedi bod yn rhywle lle bydd y gymuned yn cyfarfod a lle bydd pobl ifainc yn dysgu darllen, canu a siarad yn gyhoeddus yn y Gymraeg.

How to get here: 
Saif y capel ddeuddeg milltir i’r dwyrain o Aberystwyth ar y B4574 ym mhentre Cwmystwyth.
Stunning scenery and views
Trails for walking and cycling

Local businesses

The Woodlands Caravan & Camping Park - 5.4km away
Accommodation

The Hafod Hotel - 5.7km away
Accommodation, Food & Drink

Pengwernydd Cottages - 5.8km away
Accommodation, Leisure & recreation

Erwbarfe Farm Caravan Park - 6.0km away
Accommodation

Ffynnon Cadno Guest House - 7.7km away
Accommodation

The Silver Mountain Experience - 9.0km away
Attraction, Food & Drink

The Halfway Inn - 11.9km away
Accommodation, Food & Drink

The Druid Inn - 12.2km away
Accommodation, Food & Drink

Y Ffarmers Pub - 12.5km away
Food & Drink

Tynllidiart Arms - 14.7km away
Food & Drink