Cymystwyth

Capel Siloam

Adeilad hardd yn lleddfu poen llafur
Opening times: 
Open by arrangement

Gorwedd Cwmystwyth ym mhen dyffryn poblog ar lôn fynydd gul, sy’n dilyn afon Ystwyth yn ôl i’w tharddiad ac ymlaen dros y mynydd agored nes iddi gyrraedd Cwm Elan. Roedd rhai o’r mwyngloddiau metel mwyaf yng Ngogledd Ceredigion yn y dyffryn hwn ac mae’r pentre a’r capel yn deillio o’r hanes y diwydiant hwn. Mae hefyd ar sawl llwybr cerdded, gan gynnwys Llwybr Glyndŵr.

Mae Capel Siloam yn perthyn i enwad y Methodistiaid Calfinaidd. Yn wreiddiol, cafodd ei godi ym 1805 a’i adfer ym 1835 ac eto ym 1870. Mae’r tu mewn i’r capel yn enghraifft o grefftwaith heb ei ail, gan amrywio o waith coed y corau a’r oriel i’r lampau olew pres gwreiddiol a boglynnau addurnol y nenfwd, sy’n dyllau awyru mewn gwirionedd.

Ffermio a mwyngloddio oedd galwedigaethau traddodiadol y gymuned yma. Cymraeg yw iaith y capel hwn ac mae wedi gwasanaethu cynulleidfa Gymraeg ei hiaith yn bennaf drwy gydol ei hanes. Mae’r capel bob amser wedi bod yn rhywle lle bydd y gymuned yn cyfarfod a lle bydd pobl ifainc yn dysgu darllen, canu a siarad yn gyhoeddus yn y Gymraeg.

How to get here: 
Saif y capel ddeuddeg milltir i’r dwyrain o Aberystwyth ar y B4574 ym mhentre Cwmystwyth.
Stunning scenery and views
Trails for walking and cycling

Local businesses

The Woodlands Caravan & Camping Park - 5.4km away
Accommodation

The Hafod Hotel - 5.7km away
Accommodation, Food & Drink

Pengwernydd Cottages - 5.8km away
Accommodation, Leisure & recreation

Erwbarfe Farm Caravan Park - 6.0km away
Accommodation

Ffynnon Cadno Guest House - 7.7km away
Accommodation

The Silver Mountain Experience - 9.0km away
Attraction, Food & Drink

The Halfway Inn - 11.9km away
Accommodation, Food & Drink

The Druid Inn - 12.2km away
Accommodation, Food & Drink

Y Ffarmers Pub - 12.5km away
Food & Drink

Tynllidiart Arms - 14.7km away
Food & Drink