Strata Florida

Eglwys Santes Fair

Eglwys Santes Fair, Strata Florida
Eglwys Santes Fair, Strata Florida
Eglwys Santes Fair, Strata Florida
Eglwys Santes Fair, Strata Florida
Eglwys Santes Fair, Strata Florida
Eglwys Santes Fair, Strata Florida
Eglwys Santes Fair, Strata Florida
Eglwys Santes Fair, Strata Florida
Eglwys Santes Fair, Strata Florida
Saif Ystrad Fflur mewn cwm dramatig dan drem cwr de-orllewinol Mynyddoedd Cambria ac yn agos i holl ogoniant Llynnoedd Teifi.
Opening times: 
10am – 5pm (May – September)

Hwn oedd safle un o’r Abatai Sistersaidd pwysicaf yng Nghymru a sefydlwyd ym 1164. Ar un adeg, cyrchfan llwybr pererindota ar draws y mynyddoedd oedd yr abaty ac erbyn heddiw mae llwybr pellter hir, Llwybr y Mynaich, yn dilyn y llwybr hwnnw.

Mae Eglwys y Santes Fair yn nythu wrth ymyl adfeilion yr abaty. Mae’r fynwent yn arbennig o ddiddorol ac ynddi ceir yr hyn y credir ei fod yn fedd i Dafydd ap Gwilym, bardd canoloesol enwocaf Cymru. Bu eglwys gynharach ar y safle hwn, ond mae’r adeilad presennol yn dyddio o 1815 a mwy na thebyg cafodd ei hadeiladu’n bennaf o gerrig a gymerwyd o adfeilion yr abaty. Wrth fynd i mewn drwy borth y fynwent, ceir yr olwg gyntaf ar yr eglwys drwy ganghennau ffawydden enfawr. Gofod petryal syml yw’r tu mewn, gyda chorau pren tywyll, oriel yn y pen gorllewinol, pulpud pren â’r dyddiad 1724 arno a ffenestri modern lliwgar.

How to get here: 
By car from Aberystwyth or Lampeter along the B4343. The church is close to the village of Pontrhydfendigaid. The postcode is SY25 6ES.

Local businesses

Pengwernydd Cottages - 8.7km away
Accommodation, Leisure & recreation

The Hafod Hotel - 12.3km away
Accommodation, Food & Drink

Erwbarfe Farm Caravan Park - 12.5km away
Accommodation

The Woodlands Caravan & Camping Park - 12.6km away
Accommodation

Y Ffarmers Pub - 14.5km away
Food & Drink