Eglwysfach

Eglwys Sant Mihangel

Eglwys Sant Mihangel, Eglwysfach
Eglwys Sant Mihangel, Eglwysfach
Eglwys Sant Mihangel, Eglwysfach
Eglwys Sant Mihangel, Eglwysfach
Eglwys Sant Mihangel, Eglwysfach
Eglwys Sant Mihangel, Eglwysfach
Eglwys Sant Mihangel, Eglwysfach
Eglwys Sant Mihangel, Eglwysfach
Eglwys Sant Mihangel, Eglwysfach
Dathlu Creadigrwydd
Opening times: 
Every day from 10:30 - 17:00 during the Summer
See website for contact and details

Mae’r eglwys yn Eglwys-fach yn adeilad ar ffurf ‘neuadd’ sy’n dyddio’n bennaf o 1833. Rhan o eglwys flaenorol hŷn yw porth y fynwent o’r 18fed ganrif a adeiladwyd, fwy na thebyg, ym 1623. Cysylltir yr eglwys wreiddiol â chwedl ryfelgar sy’n sôn am y brenin Northymbraidd o’r 6ed ganrif, Edwin, ar gyrch yn y rhan hon o wledydd Prydain. Ar ôl ei lwyddiant mewn brwydr yng nghyffiniau Llandre ein hoes ni, honnir iddo sefydlu capel yn Eglwys-fach.

Bu R.S. Thomas, y bardd Cymreig o fri rhyngwladol, yn ficer yn Eglwys-fach rhwng 1955 a 1967 a’i bresenoldeb yntau yw’r cysylltiad â chreadigrwydd. Yn ddyn llym a di-drimins, penderfynodd R.S. Thomas, gyda chymorth gan ei artist o wraig, Mildred Elsi Eldridge, y dylai’r tu mewn i’r eglwys edrych yn ddramatig. Buont yn tynnu placiau oddi ar y waliau, yn cael gwared â gwaith pres ac aethant ati i baentio’r holl gorau o ddechrau’r 19eg ganrif yn ddu mat. Mae’r addurno trawiadol yma’n dal i’w weld y tu mewn i’r eglwys.

Awdur arall a fu’n braidd gyffwrdd â’r eglwys oedd y nofelydd dychanol Saesneg, Thomas Love Peacock (1785–1866) a briododd Jane Gruffydd o Faentwrog yn yr eglwys yn 1820.

Eglwys Sant Mihangel yw un o sawl cyrchfan cyffrous a saif o fewn llai na milltir i’w gilydd. Ar yr A487 yn Ffwrnais, ceir hen waith haearn (gyda phistyll trawiadol gerllaw), a thro bach byr yn unig yn y car neu ar droed o fan hyn y mae gwarchodfa’r RSPB yn Ynys-hir.

How to get here: 
Teithiwch ar hyd yr A487 rhwng Aberystwyth a Machynlleth – saif yr eglwys ar yr ochr chwith i’r briffordd yn Eglwys-fach. Mae lle i barcio yn y gilfan gyferbyn neu yn Lôn Ynys-hir (rhwng yr eglwys a’r Ystafell Haearn). Y cod post yw SY20 8SX.
A haven for wildlife
Stunning scenery and views
Trails for walking and cycling

Local businesses

Blaeneinion - 2.3km away
Accommodation, Attraction, Leisure & recreation

Siop Cynfelyn@Cletwr - 4.4km away
Food & Drink, Shopping

Black Lion Hotel - 7.2km away
Accommodation, Food & Drink

Glan Leri Holiday Cottage - 7.4km away
Accommodation

Animalarium Borth Zoo - 9.6km away
Attraction

Hendre Gwyn Cottage and Guesthouse - 10.8km away
Accommodation

Pennau Craft & Coffee Shop - 11.4km away
Food & Drink, Shopping

The Druid Inn - 14.6km away
Accommodation, Food & Drink

Newmans Garden Centre - 14.7km away
Shopping