Tynrhyd

Business profile

Enw’r busnes: 
Tynrhyd
Math o fusnes: 
Accommodation
Disgrifiad byr o’r busnes: 
Mae Tynrhyd yn cynnig llety chwaethus ar gyfer grwpiau sydd am fwynhau amser yng nghwmni ei gilydd ynghyd a darganfod yr ardal brydferth o’i cwmpas. Lleolir Tynrhyd o fewn 13 acer o dir preifat ac ond hanner milltir o bentref enwog Pontarfynach (ond nepell oddi ar y ffordd Aberystwyth i Bontarfynach – B4120.) Mae Tynrhyd, a fu’n un o ffermydd Stad yr Hafod, yn cysgu 38 person mewn 10 ystafell wely (mwyafrif yn en-suite) a cheir digonedd o le oddi fewn i ymlacio a chymdeithasu ynghyd ag ystafell gemau, ystafell gynhadledd/fwyta a thwba poeth. Mae Pontarfynach yn gyfoeth o hanes, chrefydd a diwylliant ac yn berffaith i fwynhau gwylio adar, beicio, cerdded, ffotograffiaeth a chofiwch edrych fyny i weld y barcudiaid coch! Gellir gwneud y mwyaf o’r traethau godidog a’r wlad hudol yma yn ystod eich arhosiad yn Tynrhyd. Dewch i ddarganfod!
Ffôn: 
07794 497 967
Summer opening times: 
dydd Sul: 9:00-21:00
dydd Llun: 9:00-21:00
dydd Mawrth: 9:00-21:00
dydd Mercher: 9:00-21:00
dydd Iau: 9:00-21:00
dydd Gwener: 9:00-21:00
dydd Sadwrn: 9:00-21:00
Winter opening times: 
dydd Sul: 9:00-21:00
dydd Llun: 9:00-21:00
dydd Mawrth: 9:00-21:00
dydd Mercher: 9:00-21:00
dydd Iau: 9:00-21:00
dydd Gwener: 9:00-21:00
dydd Sadwrn: 9:00-21:00